Używamy plików cookie (własnych lub pochodzących od innych dostawców np. Google Analytics), aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych stron internetowych i lepiej dopasować ofertę do Państwa zainteresowań. Podczas dalszego korzystania z naszych stron internetowych będą stosowane wyłącznie pliki cookie niezbędne ze względów technicznych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody – wszystkie pliki cookie (również w celach marketingowych). Państwa zgoda jest dobrowolna i można ją odwołać w każdej chwili.

Dalsze informacje są dostępne w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Akceptować

Sygnały korekcyjne dla systemów kierowania CLAAS.

Jeszcze większa precyzja.

Dzięki sygnałom korekcyjnym systemy prowadzenia CLAAS pracują jeszcze wydajniej. Systemy odbierają sygnał GPS z satelity i go doprecyzowują.

Sygnały korekcyjne dla systemów kierowania CLAAS.

Jeszcze większa precyzja.

Dzięki sygnałom korekcyjnym systemy prowadzenia CLAAS pracują jeszcze wydajniej. Systemy odbierają sygnał GPS z satelity i go doprecyzowują.

Sygnały korekcyjne dla systemów kierowania CLAAS.


± 30 cm*

EGNOS / EDIF.

- Bez wykupu licencji

- Dokładność bazowa

- Sygnał jednoczęstotliwościowy (EGNOS / WAAS)

- Obliczanie sygnału korekcyjnego z danych GPS (E-DIF) za pomocą algorytmu matematycznego


± 15 cm (SATCOR 15); ± 5 cm (SATCOR 5)*

NOWOŚĆ: SATCOR 15 / SATCOR 5.

- Sygnał korekcyjny CLAAS wspomagany satelitarnie

- Zwiększona dokładność podstawowa

- Konieczność wykupu licencji

- Zasięg obejmujący prawie cały świat


± 2-3 cm*

RTK FIELD BASE

- Ruchoma stacja referencyjna

- Zasięg 3–6 km

- Bez wykupu licencji

- Własny zakładowy sygnał korekcyjny

- Standard transmisji RTCM 3.1


± 2-3 cm*

RTK FARM BASE.

- Dostępna stacja bazowa z łącznością radiową cyfrową i analogową

- Zasięg do 30 km

- Licencja dostępna także u sprzedawców CLAAS

- Dokładność absolutna

- Standard transmisji RTCM 3.1


± 2-3 cm*

NOWOŚĆ: RTK FARM BASE LINK.

- Stacja stała

- Przesyłanie danych stacji przez sieć komórkową (NTRIP)

- Promień roboczy 30 km (± 2–3 cm), z utratą dokładności do 50 km

- Licencja dostępna także u sprzedawców CLAAS

- Dokładność absolutna

- Standard transmisji RTCM 3.1


± 2-3 cm*

RTK NET

- Sygnał korekcyjny przez przenośne radio

- Nieograniczony promień roboczy

- Dokładność absolutna

- Konieczność wykupu licencji

- Standard transmisji RTCM 3.1

 • *Wykluczenie odpowiedzialności dla sygnałów korekcyjnych.

  Należy pamiętać, że nie każdy wariant jest dostępny w każdym kraju. Proszę zasięgnąć informacji u swojego partnera handlowego.

  EGNOS to bezpłatna usługa będąca do dyspozycji w Europie. WAAS jest porównywalną usługą dla Ameryki Północnej. Należy pamiętać, że w przypadku obydwu systemów może z czasem występować przesunięcie ścieżek technologicznych (dryfowanie satelitów). Systemy te nie nadają się do stosowania w organizacjach flotowych (na przykład przy omłotach).

  Dane dotyczące dokładności odnoszą się do dokładności odbiorników GPS na maszynie w optymalnych warunkach. Wszystkie dane są wartościami maksymalnymi. Rozróżnia się między dokładnością ślad do śladu i dokładnością absolutną. Dokładność ślad do śladu w 95% wypadków w ciągu 15 min definiuje dokładność sąsiednich przejazdów do śladu referencyjnego. Dokładność absolutna podaje, z jaką dokładnością określona pozycja może być ponownie znajdowana w późniejszym czasie. Rzeczywista dokładność całego systemu może odbiegać od podanych wyżej dokładności. Jest ona zależna od wielkości różnych wpływów, jak np. czynniki dotyczące pojazdów (rozstaw osi, balastowanie, kalibracja itd.), dołączanych maszyn (ściąganie boczne, ustawienie, czołowy montaż itd.) oraz warunków polowych / właściwości gleby.

  Ceny poszczególnych usług są zależne od regionów i operatorów.

  Przy usługach obejmujących dane korekcyjne przekazywane przenośną siecią radiową, przydatność jest zależna od pokrycia terenu przez wykorzystywanego operatora ruchomej sieci radiowej.

  Firma CLAAS nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za okoliczności lub wydarzenia, które nie leżą w zakresie wpływów CLAAS. Mogą to być np. zakłócenia w atmo-/tropo-/jonosferze, awarie / zakłócenia wzgl. niewystarczająca dostępność satelitów globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, GALILEO), a także ich naziemnych stacji referencyjnych oraz satelitów oferentów usług korekcyjnych (EGNOS, OMNISTAR) i ich wyłączenia.

  E-DIFF to opatentowany algorytm korekcyjny, który w celu obliczenia współczynnika korekcji korzysta wyłącznie z satelitów GPS. Tym samym stanowi on alternatywną metodę korekcji dla dokładności bazowej i w ciągu kilku minut zapewnia dokładność porównywalną z usługami SBAS (EGNOS, WAAS itp.) dla zastosowań typu ślad-do-śladu. E-DIFF może być zatem stosowany wyłącznie dla przejazdów sąsiednich (ślad-do-śladu). Rozwiązanie to zupełnie nie nadaje się do przejazdów w rzędach, zastosowań typu „Controlled Traffic” oraz w kolumnach pojazdów (np. omłot). Nie ma także możliwości zapisu punktów w celu wyznaczenia pozycji absolutnej. Funkcja aktualizacji (wyznaczanie punktu referencyjnego) umożliwia korektę przesunięć śladów (dryfowanie satelitów) będących wynikiem długich przerw w pracy.