Agrimasz partnrem Umega.

Umega jest nowoczesną firmą produkcyjną, posiadającą długoletnie tradycje w branży produkcji przyczep oraz obróbki metali.