Agrimasz

Fiszewo

+48 556 128 260

Niepruszewo

+48 616 110 004

Nowa Karczma

+48 556 200 804

Pługi zawieszane: Prostota na wszystkich poziomach

Prostota ma zalety, zwłaszcza, kiedy każdego dnia stawiamy czoło innym wyzwaniom.

 
W bruździe

Jeśli Państwa ciągnik jest wyposażony w pojedyncze koła i jeśli orka jest przeprowadzana na 35 cm, to pługi do orki w bruździe są właśnie dla Państwa.

Jadąc kołami ciągnika w bruździe orka będzie łatwiejsza. Koła dysponują dobrą przyczepnością do dna bruzdy. Uciąg jest wtedy optymalny, zwłaszcza w wilgotnych warunkach. Współczynnik poślizgu jest ograniczony, zużywa się mniej paliwa.

Jeśli nie posiadają Państwo nawigacji GPS, to bruzda służy jako przewodnik.

Poza bruzdą

W przeciwnym przypadku, gdy ciągnik jest wyposażony w gąsienice lub koła bliźniacze albo w koła o szerokości powyżej 710 mm, bardziej zalecane są pługi do orki poza bruzdą.

Wykonując orkę w czasie jazdy poza bruzdą, ogumienie kół zużywa się mniej, zwłaszcza, jeśli orka jest wykonywana na glebie z dużą ilością krzemienia.

Czasami, niektórzy z naszych klientów wybierają pług do orki poza bruzdą, nawet jeśli ciągnik jest wyposażony w pojedyncze koła, gdyż wolą używać swojego układu nawigacyjnego GPS.

Pługi zawieszane premium: Orka podczas jazdy w bruździe czy poza bruzdą?

To coś więcej niż preferencja, ten wybór jest podyktowany przede wszystkim warunkami roboczymi.

Orka w bruździe

Przygotowane do pracy z ciągnikami wyposażonymi w pojedyncze koła, pługi do orki podczas jazdy w bruździe ułatwiają pracę.

Jadąc kołami ciągnika w bruździe orka będzie łatwiejsza. Koła dysponują dobrą przyczepnością do dna bruzdy. Uciąg jest wtedy optymalny, zwłaszcza w wilgotnych warunkach. Współczynnik poślizgu jest ograniczony, zużywa się mniej paliwa.

Jeśli nie posiadają Państwo nawigacji GPS, to bruzda służy jako przewodnik.

Poza bruzdą

Pługi do orki podczas jazdy poza bruzdą są generalnie zalecane do ciągników wyposażonych w gąsienice lub koła bliźniacze albo w koła o szerokości powyżej 710 mm.

Czasami, niektórzy z naszych klientów wybierają pług do orki poza bruzdą, nawet jeśli ciągnik jest wyposażony w pojedyncze koła, gdyż wolą używać swojego układu nawigacyjnego GPS.

Wykonując orkę w czasie jazdy poza bruzdą, ogumienie kół zużywa się mniej, zwłaszcza, jeśli orka jest wykonywana na glebie z dużą ilością krzemienia.

Pługi półzawieszane: Do orki w bruździe czy poza bruzdą?

To coś więcej niż tylko polemika lub dyskusja filozoficzna, wybór metody orki podczas przejazdu bruździe lub poza nią jest związany z rzeczywistością warunków roboczych i ich wymogów.

Orka w bruździe

Przystosowane do ciągników od małej do średniej mocy, pługi do orki w bruździe ułatwiają pracę.

Koła ciągnika toczą się w bruździe, daje to lepszą przyczepność i lepszy uciąg, zwłaszcza w warunkach wilgotnych.

Bruzda prowadzi ciągnik i jest warta docenienia, jeśli nie dysponują Państwo prowadzeniem równoległym, wykorzystującym sygnał GPS.

Orka poza bruzdą

Pługi do wykonywania orki poza bruzdą (“na caliźnie”) są dostosowane do ciągników o dużej mocy, zwłaszcza do ciągników gąsienicowych i z kołami bliźniaczymi lub z kołami o szerokości powyżej 710 mm. Podczas orki poza bruzdą, zmniejsza się zużycie ogumienia, zwłaszcza na glebach krzemieniowych.

Pługi półzawieszane Grégoire-Besson przeznaczone do orki poza bruzdą umożliwiają również pracę podczas przejazdu w bruździe. Można więc dokonać wyboru.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta,
skontaktuj się z nami.

Contact Form Demo (#3)