Agrimasz

Fiszewo

+48 556 128 260

Niepruszewo

+48 616 110 004

Nowa Karczma

+48 556 200 804

Rolnictwo cyfrowe: rolnictwo precyzyjne i obniżenie kosztów dzięki rozwiązaniom cyfrowym

Nowoczesne maszyny i urządzenia mają potencjał, dzięki któremu gospodarstwa rolne będą oszczędne i przyszłościowe. Dzięki połączeniu w cyfrową sieć, automatycznej dokumentacji i wirtualnym narzędziom do rolnictwa precyzyjnego masz w ręku rozwiązanie umożliwiające przygotowanie gospodarstwa do rolnictwa cyfrowego.

Czym jest rolnictwo cyfrowe?

Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka określenie rolnictwo cyfrowe nie brzmi zbyt konkretnie. Najprawdopodobniej już teraz prowadzisz swoje gospodarstwo w precyzyjny sposób – nawet bez cyfrowych systemów wspomagania. Jednak z ich pomocą można jeszcze bardziej uprościć, zautomatyzować i udoskonalić codzienne procesy. Rolnictwo cyfrowe oznacza, że maszyny rolnicze, dołączane narzędzia, procesy robocze i prowadzenie gospodarstwa są połączone w cyfrową sieć. Na podstawie dostępnych danych maszyn i gospodarstwa aplikacje rolnictwa cyfrowego mogą ułatwić planowanie i dokumentowanie procesów roboczych, umożliwiając w ten sposób podejmowanie świadomych decyzji.

Poziom 1: Rolnictwo precyzyjne dzięki zoptymalizowanym maszynom

Elektroniczne systemy pokładowe służące do optymalizacji maszyny umożliwiają wykonanie pierwszego kroku w kierunku rolnictwa cyfrowego. Dzięki systemom wspomagania, takim jak CEMOS od CLAAS, użytkownik może zadbać o najlepsze możliwe ustawienia swoich maszyn rolniczych. On sam – lub operator – może określić, czy prace wykonywane ciągnikiem, kombajnem lub samojezdną sieczkarnią polową mają być ukierunkowane na najwyższą efektywność czy też na maksymalną wydajność.

Bazując na tych danych wyjściowych, system automatycznie określa optymalne ustawienia dla ciągnika lub maszyny żniwnej. Podczas uprawy gleby ustalane są np. prawidłowe wartości balastowania, ciśnienia w oponach czy wartości droop silnika. System może w automatyczny sposób ustawiać maszynę na potrzeby żniw, bez konieczności angażowania operatora w czasochłonne podejmowanie decyzji. W ten sposób systemy wspomagania służące do optymalizacji maszyny ułatwiają optymalizację procesu żniw.

Zintegrowany, bazujący na GNNS system prowadzenia maszyny rolniczej, jak np. GPS PILOT CEMIS 1200 od CLAAS, zapewnia ponadto precyzyjne wyniki na polu podczas uprawy gleby, wysiewu, nawożenia, pielęgnacji i żniw. Definiując optymalne prowadzenie w śladzie przed rozpoczęciem pracy, można zautomatyzować prowadzenie i trasy przejazdów oraz zapewnić optymalne rezultaty bez nieefektywnych nakładek. W ten sposób znajdziesz się na najlepszej drodze ku rolnictwu precyzyjnemu wspomaganemu komputerowo.

Poziom 2: Maszyny rolnicze połączone w sieć

Zaawansowane zarządzanie danymi umożliwia monitorowanie całego parku maszyn rolniczych w dowolnej chwili. Ma to kluczowe znaczenie dla rolnictwa cyfrowego – ponieważ tylko wiedząc, kiedy dana maszyna wykonała określone prace i w jakim stanie aktualnie się znajduje, można wyciągnąć wnioski na potrzeby przyszłego planowania i nadchodzących etapów prac. 

Dzięki rozwiązaniom typu Machine connect od CLAAS dane, takie jak ustawienia maszyn, stan prac, zużycie paliwa czy lokalizacja, są przesyłane przez sieć komórkową do portalu online i udostępniane w czasie rzeczywistym. Równocześnie wykonane czynności zostają automatycznie uwzględnione w dokumentacji z odniesieniem do odpowiednich pól. W ten sposób dzięki cyfrowemu połączeniu swoich maszyn w sieci użytkownik bez własnej interwencji wykonuje pierwszy krok ku dokumentacji i zapewnia sobie ogólny podgląd na potrzeby przyszłego planowania.

Poziom 3: Całe gospodarstwo w jednym oprogramowaniu dzięki systemom do zarządzania gospodarstwem

Ostatni krok w kierunku rolnictwa cyfrowego wykonuje sam użytkownik, scalając wszystkie dane planowania i dane dokumentacyjne swojego gospodarstwa w jednym systemie do zarządzania gospodarstwem. Dzięki oprogramowaniu takiemu jak 365FarmNet można zminimalizować nakłady administracyjne, a także monitorować zgodność z przepisami. 

System do zarządzania gospodarstwem umożliwia przegląd wszystkich istotnych obszarów: od prowadzenia gospodarstwa i uprawy roślin, poprzez dane o rolnictwie precyzyjnym, aż po zarządzanie flotą. Jednocześnie pozwala na rozważne planowanie przyszłych prac, np. dzięki możliwości tworzenia map aplikacyjnych, planowania śladów przejazdów i definiowania kolejnych etapów prac na podstawie zdjęć satelitarnych.

Dla kogo odpowiednie jest rolnictwo cyfrowe i precyzyjne?

To, co najlepsze w rolnictwie cyfrowym: jest ono w zasadzie odpowiednie dla każdego gospodarstwa rolnego. Dzięki różnym poziomom zaawansowania każde gospodarstwo może się stopniowo modernizować. Podmioty zaawansowane w ewolucji cyfrowej mogą z łatwością poszerzyć swój repertuar dzięki dalszym rozwiązaniom sprzętowym i oprogramowaniu. Wielkość gospodarstwa rolnego nie ma przy tym znaczenia: rzecz jasna na optymalizacji ogromnie korzystają duże gospodarstwa, lecz i te mniejsze o charakterze rodzinnym mogą lepiej gospodarować dzięki aplikacjom z zakresu rolnictwa cyfrowego i rolnictwa precyzyjnego.

Rolnictwo cyfrowe:
aplikacje cyfrowe umożliwiają koncentrację na tym, co istotne

Bez względu na to, czy zdecydujesz się na pełną cyfryzację swojego gospodarstwa, czy też wolisz zacząć od małych kroków: rozwiązania z zakresu rolnictwa cyfrowego zapewniają oszczędność kosztów i eliminację strat. Przede wszystkim jednak umożliwiają koncentrację na tym, co najważniejsze, czyli na rolnictwie. Jeśli chodzi o wszelkie inne niezbędne prace administracyjne i planistyczne – automatyzacja z wykorzystaniem rolnictwa cyfrowego może ułatwić życie.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta,
skontaktuj się z nami.

Contact Form Demo (#3)